Kompaniýanyň tertibi

banner12

 

1978-nji ýylda döredilen “Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd.” endotoksin tapmak we endotoksinsiz önümler boýunça bilermen.Dört onýyllykdan gowrak wagt bäri “Amebocyte Lysate” -ni gözlemäge, ösdürmäge, öndürmäge we marketinge bagyşlaýarys.Önümlerimiz 1988-nji ýyldan bäri CFDA-da hasaba alyndy. Biz milli TAL lizat reagentini we Reference Standard Endotoxin taýýarlamaga we Hytaýyň Dolandyryş Instituty üçin Control Standard Endotoxin standartlaşdyrmaga gatnaşýarys.Endotoksin kesgitlemegiň umumy çözgütlerini hödürleýäris, geliň palta analizlerini, kinetiki hromogen analizleri, mikro kinetiki hromogen analizleri, kinetiki turbidimetriki analizleri, ahyrky nokat hromogen analizlerini, rekombinant faktor C floresan barlaglaryny, endotoksin aýyrmak erginini we endotoksin erkin sarp edilýän zatlaryň ýokary hilini öz içine alýarys.

 

Şeýle hem, invaziv kömelek keseliniň kliniki diagnozy we sepsis diagnozy üçin adam serumu we plazma üçin endotoksin barlag enjamlary bilen üpjün edýäris (1,3) -ß-D-glýukan barlag enjamlary.Size zerur zatlara esaslanyp, endotoksin analiz toplumlaryny ösdürip bileris.Önümlerimiz elmydama endotoksin barlagy üçin iň oňat çözgütlerdir.Hytaýyň içerki bazarynda Bioendo durnukly hiliň üstünde durmak arkaly gowy abraý gazandy, Halkara bazarlarynda Bioendo hyzmatdaşlar üçin hünär hyzmatlaryny we çözgütlerini hödürleýär, marka keşbi barha meşhur bolýar.

 

Bioendo-nyň Amebosit Lizat reagent flakony we endotoksin analiz toplumlary päsgelçilige güýçli garşylyk görkezýär, giň ulanylýar, ýylylyk durnuklylygy üçin güýçli gowulaşýar.Hiliň kärhananyň durmuşydygyna berk ynanýarys, şonuň üçin GMP düzgünlerini we ISO9001 standart dolandyryşyny berk ýerine ýetirýäris we ISO13485 hil ulgamynyň şahadatnamasyny aldyk.Kliniki anyklaýyş gözleg toplumymyz (1-3) -β-D-Glukany anyklaýyş toplumy (Kinetiki hromogen usuly) CEB CE kwalifikasiýa şahadatnamasyny aldy.

 

Biziň wezipämiz, global ulanyjylara ýokary hilli durnukly endotoksin synag önümleri we endotoksinleri seljermek, endotoksin aýyrmak we endotoksin mugt esbaplary bilen üpjün etmek.Bioendo ähli hyzmatdaşlar we paýlaýjylar bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýar!


Habarlaryňyzy taşlaň