Habarlar

 • Pirogen mugt sarp edilýän zatlar - Endotoksin mugt turbalar / maslahatlar / mikroplatlar

  Pirogen mugt sarp edilýän zatlar - Endotoksin mugt turbalar / maslahatlar / mikroplatlar

  Pirogensiz sarp edilýän zatlar, pirogensiz turbageçiriji maslahatlar (maslahat gutulary), pirogensiz synag turbalary ýa-da endotoksin erkin turbalar, pirogsyz aýna ampulalar, endotoksinsiz 96 guýy mikroplatlar we endotoksin ýok ekzogen endotoksin bolmazdan sarp edilýär. suw (depirogen suwdan peýdalanmak ...
  Koprak oka
 • “Deňiz kärhana güni” Bioendo täze önümleri satuwa çykarýar

  “Deňiz kärhana güni” Bioendo täze önümleri satuwa çykarýar

  24-nji maýda “Deňiz kärhana güni” Bioendo täze önümleri çykarýar we doly üstünlikli şertnamalara gol çekýär!Bu üýtgeşik gün, Sýamen ummanynyň ösüş býurosy, Sýamen Günorta ummany gözleg merkezi, Sýamen lukmançylyk kolleji, Sýamen Phar-yň degişli ýolbaşçylary ...
  Koprak oka
 • Kliniki anyklaýyş synag toplumy CE şahadatnamasyny aldy

  Kliniki anyklaýyş synag toplumy CE şahadatnamasyny aldy

  (1-3) -β-D-Glukany kesgitlemek toplumy (Kinetik hromogen usuly), Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd. tarapyndan işlenip düzülen EUB CE şahadatnamasyny 2022-nji ýylyň aprelinde (1-3) -β-D-Glukan kesgitlemesi aldy Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd. tarapyndan işlenip düzülen Kit (Kinetik Hromogen Usuly) EUB CE şahadatnamasyny aldy ...
  Koprak oka
 • Täze önüm çykarylyşy “mikro kinetiki hromogen endotoksin synag toplumy”

  Täze önüm çykarylyşy “mikro kinetiki hromogen endotoksin synag toplumy”

  Täze önüm çykaryjy ”Tachypleus tridentatus çeşmelerini has gowy goramak, müşderilerimiziň endotoksin tapmak islegini kanagatlandyrmak we q derejesini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen“ Biziň kompaniýamyz (Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd). ..
  Koprak oka
 • Bioendo intellektual eýeçiligi dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasyny alýar

  Bioendo intellektual eýeçiligi dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasyny alýar

  Bioendo, intellektual eýeçiligi dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasyny alýar Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd., on dört ýyldan gowrak wagt bäri endotoksin we beta-glukan tapmak bilen meşgullanýar.Täze ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde Bioendo intellektual eýeçiligi dolandyrmaga hemişe üns berýär ...
  Koprak oka
 • Baýramlar mübärek bolsun!Täze ýylyňyz gutly bolsun!

  Baýramlar mübärek bolsun!Täze ýylyňyz gutly bolsun!

  Baýramyňyz gutly bolsun we Täze ýylyňyz gutly bolsun!2019-njy ýylda arzuw edýäris, uly ösüş gazanarys!1978-nji ýyldan 2019-njy ýyla çenli 40 ýyl.Bioendo salamlar - Professional Endotoksin Assay Lizate öndürijisi!Hil taýdan endotoksin barlagy we mukdar endotoksin barlagy!
  Koprak oka
 • Lýofilizirlenen Amebosit Lizatyň (LAL) endotoksin synag barlagy

  Lýofilizirlenen Amebosit Lizatyň (LAL) endotoksin synag barlagy

  LAL reagentleri: Lýofilizirlenen amebosit lizat (LAL), Atlantik at gyrgysyndan gan öýjükleriniň (amebositler) suwly ekstraktydyr.TAL reagenti: TAL reagenti Tachypleus tridentatus-dan gan öýjükleriniň suwly ekstraktydyr.Häzirki wagtda TAL reagentleriniň esasy önümi United St ...
  Koprak oka
 • Endotoksin tapmak üçin önümler barada başarnyklar okuwy

  Endotoksin tapmak üçin önümler barada başarnyklar okuwy

  Endotoksin we beta-glýukany kesgitlemek boýunça hünärmen Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd., dört onýyllykdan gowrak wagt bäri LAL / TAL reagentini we endotoksin barlag toplumyny gözlemek, ösdürmek we marketing bilen meşgullanýar.Önümlerimiz CFDA-da hasaba alyndy.We başlanan çärelere gatnaşdyk ...
  Koprak oka
 • Bioendo “Ylym we tehnologiýa boýunça ägirt uly kompaniýa” adyna eýe boldy

  Bioendo “Ylym we tehnologiýa boýunça ägirt uly kompaniýa” adyna eýe boldy

  Sýamen innowasiýa we ýokary tehnologiýa ösüş birleşigi 2019-njy ýylyň 5-nji iýunynda 2019-njy ýylda kiçi ägirt kompaniýalaryň we öňdebaryjy kärhanalaryň sanawyny taýýarlady. Sanawda “Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd.”Bu ýerdäki kiçi ägirt kompaniýalar gözleg, ösüş bilen meşgullanýanlara degişlidir ...
  Koprak oka
 • At gyrgyçlaryny goramak

  At gyrgyçlaryny goramak

  “Janly galyndylar” diýlip atlandyrylýan at gyrgyçlary, kämahal millionlarça ýyl bäri planetada barlygy sebäpli, barha çynlakaý hapalanma sebäpli howp abanýar.At gyrgyçlarynyň mawy gany gymmatlydyr.Sebäbi gök ganyndan alnan amibositler biz bolup biler ...
  Koprak oka
 • At gyrgyçlaryny goramak, Bioendo hereket edýär

  At gyrgyçlaryny goramak, Bioendo hereket edýär

  “Janly galyndylar” hökmünde at gyrgyçlary adam saglygyny goramakda we biologiki dürlüligi saklamakda möhüm rol oýnaýar.LAL / TAL reagentini öndürmek üçin at gyrgyçlarynyň gök ganyndaky amibositler esasy maddadyr.LAL / TAL reagenti bolsa endotoksini anyklamak üçin giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Bioendo, Aý baýramyny bellemek üçin Puah-piann Aý torty jedellerini geçirdi

  Bioendo, Aý baýramyny bellemek üçin Puah-piann Aý torty jedellerini geçirdi

  Aý festiwaly Hytaýda däp bolan festiwallardan biridir.Festiwaly bellemek üçin hytaýlylaryň dürli sebitlerde geçirýän köp dürli çäreleri bar.Bioendo-nyň döredilen Sýamen şäherinde bolsa, Pua̍h-piánn Aý tort torty, adamlaryň arasynda agdyklyk edýän iş ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5

Habarlaryňyzy taşlaň