Kliniki anyklaýyş synag toplumy CE şahadatnamasyny aldy

(1-3) -β-D-Glýukany anyklaýyş toplumy (Kinetiki hromogen usuly), Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd.CEB şahadatnamasyny aldy

 

2022-nji ýylyň Gurbansoltan aýynda Sýamen Bioendo Tehnologiýa Ş.

 

(1-3) -β-D-Glýukany kesgitlemek toplumy (Kinetiki hromogen usuly) mukdar taýdan kesgitlemek üçin.

(1-3) -β-D-glýukan vitroda adam seriýasynda.(1-3) -β-D-Glukan esasy gurluşlardan biridir

kömelek öýjük diwarlarynyň invaziv kömelek ýokançlyklaryna sebäp bolup bilýän bölekleri.

 

Principlesynag synaglary

(1-3) -β-D-Glýukany kesgitlemek toplumy (Kinetiki hromogen usuly) kinetiki hromogen usuly bilen (1-3) -β-D-Glukan derejelerini ölçýär.Derňew, Amebosit Lizatynyň (AL) üýtgeýän faktoryna esaslanýar.(1-2)pNA 405 nm siňdirýän hromofordyr.Reaksiýa ergininiň 405nm-de OD ýokarlanmagy, reaksiýa ergininiň konsentrasiýasyna gönüden-göni proporsionaldyr (1-3) -β-D-Glukan.Reaksiýa ergininde (1-3) -β-D-Glukanyň konsentrasiýasy, optiki kesgitleýiş enjamlary we programma üpjünçiligi arkaly reaksiýa çözgüdiniň OD bahasynyň üýtgemeginiň tizligini ýazga almak bilen adaty egrä görä hasaplanyp bilner.

 

Aýratynlyklary:

Işlemek aňsat: iki basgançakly usul;

Çalt reaksiýa: 40min kesgitlemek, deslapky bejerginiň nusgasy: 10 minut;

Highokary duýgurlyk: hromogen usuly;

Gowy aýratynlygy: (1-3) -β-D-glýukana gaty mahsus;

Ownuk nusga göwrümi: 10 μL.

Derňew aralygy: 25-1000 pg / ml

 

Kliniki amaly:

Irki barlag, kömekçi diagnoz, gönükdirilen dermanlar, netijelilige baha bermek, dinamiki gözegçilik we kesel kursuna gözegçilik.

 

Kliniki bölümler:

Laboratoriýa, gematologiýa, dem alyş, ICU, çaga lukmançylygy, onkologiýa, organ transplantasiýasy, ýokançlyk.

 

Önümiň ýagdaýy:

Lýofilizirlenen Amebosit Lizatyň duýgurlygy we Dolandyryş Standard Endotoksiniň kuwwaty USP Reference Standard Endotoxin-e garşy barlanýar.“Lyophilized Amebocyte Lysate” reagent toplumlary önümiň görkezmesi, Derňew şahadatnamasy bilen gelýär.

 


Iş wagty: 25-2022-nji maý

Habarlaryňyzy taşlaň