Bioendo KC Endotoksin synag toplumy (Kinetiki hromogen analiz)

Bioendo KC Endotoksin synag toplumy (Kinetiki hromogen analiz)

Kinetiki hromogen analiz usulynda Amebosit Lizat, hromogen substrat bilen bilelikde lýofilizasiýa edilýär.Şonuň üçin bakterial endotoksin, hromogen reaksiýa esasynda kesgitlenip bilner, ýöne endotoksiniň barlygynda geliň emele gelmegini emele getirýän belok däl.Bioendo KC Endotoksin synag toplumy (Kinetiki hromogen analiz) waksina, antikor, belok, nuklein kislotasy, kliniki nusgalar ýaly biologiki nusgalary endotoksin tapmak üçin has amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Bioendo KC Endotoksin synag toplumy (Kinetiki hromogen analiz)

1. Haryt maglumatlary

Bioendo KC Endotoksin synag toplumynda Amebosit Lizate hromogen substrat bilen bilelikde lýofilizasiýa edilýär.Şonuň üçin bakterial endotoksin hromogen reaksiýa esasynda kesgitlenip bilner.Derňew päsgelçiliklere güýçli garşylykdyr we kinetiki turbidimetriki we ahyrky nokat hromogen usulynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Bioendo Endotoksin synag toplumynda Hromogen Amebosit Lizat, Dikeldiş Buferi, CSE, BET üçin suw bar.Kinetiki hromogen usuly bilen endotoksini ýüze çykarmak, ELx808IULALXH ýaly kinetiki inkubasiýa mikroplat okyjyny talap edýär.

 

2. Önümiň parametri

Derňew aralygy: 0.005 - 50EU / ml;0,001 - 10EU / ml

Katalog N.o.

Düşündiriş

Kitiň mazmuny

Duýgurlyk EU / ml

KC5028

Bioendo ™ KC Endotoksin synag toplumy (Kinetiki hromogen analiz),

1300 Synag / Kit

50 Hromogen Amebosit Lizat,

2.8ml (26 synag / flakon);

50 Dikeldiş buferi, 3.0ml / flakon;

10CSE;

0.005-5EU / ml

KC5028S

0.001-10EU / ml

KC0828

Bioendo ™ KC Endotoksin synag toplumy (Kinetiki hromogen analiz),

208 Synag / Kit

8 Hromogen Amebosit Lizat,

2.8ml (26 synag / flakon);

8 Dikeldiş buferi, 3.0ml / flakon;

4 CSE;

2 BET üçin suw, 50ml / flakon;

0.005-5EU / ml

KC0828S

0.001-10EU / ml

KC5017

Bioendo ™ KC Endotoksin synag toplumy (Kinetiki hromogen analiz),

800 synag / toplum

50 Hromogen Amebosit Lizat,

1,7ml (16 synag / flakon);

50 Dikeldiş buferi, 2.0ml / flakon;

10CSE;

0.005-5 EU / ml

KC5017S

0.001-10 EUB / m

KC0817

Bioendo ™ KC Endotoksin synag toplumy (Kinetiki hromogen analiz),

128 Synag / toplum

8 Kinetiki Hromogen Amebosit Lizat,

1,7ml (16 synag / flakon);

8 Dikeldiş buferi, 2.0ml / flakon;

4 CSE;

2 BET üçin suw, 50ml / flakon;

0.005-5 EU / ml

KC0817S

0.001-10 EU / ml

 

3. Önümiň aýratynlygy we ulanylyşy

BioendoTMKC Endotoksin synag toplumy (Kinetiki hromogen analiz) päsgelçilige güýçli garşylyk görkezýär we kinetiki turbidimetriki we ahyrky nokat hromogen usulynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Aýratynam waksina, antikor, belok, nuklein kislotasy we ş.m. ýaly biologiki nusgalary endotoksin tapmak üçin amatlydyr.

Bellik:

Bioendo tarapyndan öndürilen lýofilizirlenen Amebosit Lizat reagenti, at gyrgysyndan (Tachypleus tridentatus) amebosit lizatdan ýasalýar.

Önümiň ýagdaýy:

Lýofilizirlenen Amebosit Lizatyň duýgurlygy we Dolandyryş Standard Endotoksiniň kuwwaty USP Reference Standard Endotoxin-e garşy barlanýar.“Lyophilized Amebocyte Lysate” reagent toplumlary önümiň görkezmesi, Derňew şahadatnamasy bilen gelýär.

Kinetiki hromogen endotoksin synag toplumy 405nm süzgüçli mikroplat okyjyny saýlamaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habarlaryňyzy taşlaň

    Degişli önümler

    Habarlaryňyzy taşlaň