Mikro kinetiki hromogen endotoksin barlag toplumy

Bioendo mikro KC Endotoksin synag toplumy (Mikro kinetiki hromogen endotoksin barlagy)

Kinetiki hromogen analiz usulynda Amebosit Lizat, hromogen substrat bilen bilelikde lýofilizasiýa edilýär.Şonuň üçin bakterial endotoksin, hromogen reaksiýa esasynda kesgitlenip bilner, ýöne endotoksiniň barlygynda geliň emele gelmegini emele getirýän belok däl.Bioendo mikroKC Endotoksin synag toplumy (Micro Kinetic Hromogenic Assay Kit) waksina, antikor, belok, nuklein kislotasy, kliniki nusgalar ýaly biologiki nusgalary endotoksin tapmak üçin has amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Mikro KC Endotoksin synag toplumy (Mikro kinetiki hromogen endotoksin barlagy)

Mikro-tehniki kinetiki hromogen usulyny kabul edýän Bioendo MicroKC Endotoksin synag toplumy (Micro Kinetic Hromogenic Endotoxin Assay), ýöriteleşdirilen 96 guýy mikroplatlar bilen enjamlaşdyrylandyr, bu mikroblary kesgitlemek ulgamynyň endotoksin synagynda Elx808IULALXH we beýleki mikro-kinetiki hromogen endotoksin tapylyşyny amala aşyrmak üçin adaty endotoksini kesgitlemek enjamlary.Mikro KC toplumy, Farmakopoeýada bakterial endotoksin synagynyň düzgünleriniň talaplaryna laýyk gelýär.Her synag üçin diňe 25μL nusga we 25μL lizat reagenti talap edilýär.Synag ýörelgesi endotoksin tapmak üçin adaty kinetiki hromogen usuly bilen deňdir.Güýçli garşylyga garşy güýçli ukyply we ene-atanyň dermanlarynda, sanjymlarda, antikorlarda, biologiki taýýarlyklarda we ş.m. endotoksinleriň mukdar taýdan kesgitlenmegi üçin örän amatlydyr.

Adaty ulanyjylar:

Derman öndürijileri, lukmançylyk enjamlaryny öndürijiler, ylmy gözleg edaralary.

Test Synag üçin nusganyň az dozasy we her synag üçin diňe 25μL nusga gerek.
Data Maglumatlaryň bitewiligi we yzarlanylyşy üçin GMP-iň talaplaryna laýyk gelýän farmakopoeýa bilen tassyklanan kinetiki hromogen usul tehnologiýasyny kabul etmek.
Ø sensokary duýgurlyk, 0.005EU / ml çenli.
Inter Güýçli päsgelçilik ukyby, jel emele getirmek üçin koagulogen talap etmeýär we reňk reaksiýasyna esaslanyp bakterial endotoksinleri takyk kesgitleýär.
Operating Işlemek aňsat, bir gezekde 96 synagy tamamlaň we ulgam bir ädimde awtomatiki usulda tapylýar we derňelýär.
Cost costokary çykdajyly, has ýokary öndürijilik.
Micro Mikro tapmak üçin 8 guýy plastinkany goldamak

 

Tehniki parametrler:

Katalog N.o.

Düşündiriş

Kitiň mazmuny

Duýgurlyk EU / ml

MKC0505VS

Bioendo ™ KC Endotoksin synag toplumy (Mikro kinetiki hromogen analiz), 90 synag / toplum

5 Hromogen Amebosit Lizat, 0,5ml (18 synag / flakon);

5 Dikeldiş buferi, 2.0ml / flakon;

0,005-den 5EU / ml

MKC0505V

0.01-den 10EU / ml

MKC0505AS

Bioendo ™ KC Endotoksin synag toplumy (Mikro kinetiki hromogen analiz), 90 synag / toplum

5 Hromogen Amebosit Lizat, 0,5ml (18 synag / ampula);

5 Dikeldiş buferi, 2.0ml / flakon;

0,005-den 5EU / ml

MKC0505A

0.01-den 10EU / ml

MPMC96

Her zolakda 8 guýy

Mikroplata 96 guýy, 12 sany aýrylýan zolak.

 

Täze Bioendo microKC toplumynyň esasy aýratynlygy näme?

Her synag üçin diňe 25μL nusga we 25μL lizat reagenti talap edilýär.Resurslary ulanmak taýdan örän dostlukly hünär çözgüdini hödürläň.

 

Endotoksin mugt mikroplatlar MPMC96: zolak aýratyn örtük, 8 guýy zolak, mikro kinetiki hromogen analiz üçin tygşytly çözgüt berýär.
Kinetiki mikroplat okaýjy Elx808 ýa-da beýlekiler Elx808 seriýasy.

Pyrogen free microplate

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habarlaryňyzy taşlaň

  Degişli önümler

  • Bioendo KC Endotoxin Test Kit (Kinetic Chromogenic Assay)

   Bioendo KC Endotoksin synag toplumy (Kinetiki hromoge ...

   Bioendo KC Endotoksin synag toplumy (Kinetiki hromogen analiz) 1. Bioendo KC Endotoksin synag toplumynda önüm barada maglumat, Amebosit Lizat hromogen substrat bilen bilelikde lofilizasiýa edilýär.Şonuň üçin bakterial endotoksin hromogen reaksiýa esasynda kesgitlenip bilner.Derňew päsgelçiliklere güýçli garşylykdyr we kinetiki turbidimetriki we ahyrky nokat hromogen usulynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Bioendo Endotoksin synag toplumynda Hromogen Amebosit Lizaty, Dikeldiş Buferi, CSE, BE üçin suw ...

  Habarlaryňyzy taşlaň